All transcripts of gene DNM1L

MSeqDR-LSDB: Mitochondrial Disease LSDB
9 entries on 1 page. Showing entries 1 - 9.

ID     

Chr     

Name     

NCBI ID     

NCBI Protein ID     

DescendingVariants     
00000103 12 transcript variant 5 NM_001278464.1 NP_001265393.1 24
00000104 12 transcript variant 6 NM_001278465.1 NP_001265394.1 24
00000105 12 transcript variant 7 NM_001278466.1 NP_001265395.1 24
00000106 12 transcript variant 1 NM_012062.4 NP_036192.2 24
00000107 12 transcript variant 4 NM_001278463.1 NP_001265392.1 24
00000108 12 transcript variant 2 NM_012063.3 NP_036193.2 24
00000109 12 transcript variant 3 NM_005690.4 NP_005681.2 24
00000110 12 transcript variant X1 XM_005253282.1 XP_005253339.1 24
00000111 12 transcript variant X2 XM_005253283.1 XP_005253340.1 24

Mitochondrial Disease Sequence Data Resource (MSeqDR) Consortium